ClickAttack Q2 2016 Report

Преземете го ClickAttack Q2 извештајот

Пристигна сеопфатениот извештај за состојбата на мобилното рекламирање во регионот на ЈИЕ.
Наша цел е брендовите, маркетинг агенциите, медиумите, развивачите на мобилни апликации и другите чинители да добијат релевантни информации и детален увид во мобилните трендови и однесувањето на корисниците на мобилни уреди.
Искористете ги информациите од извештајот во донесување на вистинската одлука за вашата мобилна кампања и стратегија.
Со превемање на извештајот истовремено се пријаувате и за нашиот е-билтен.