Up-Selling услуги

Продажбата по нагорна вертикала (upselling) на постојните клиенти е докажан и ефективен начин да се зголеми приходот и профитот на вашата компанија. Пакет услугите на ClickAttack во т.н. upselling домен ви овозможува да продадете дополнителни услуги и повисоки пакети кон вашите постоечки клиенти.

Високи 60-70% шанса за продажба на постоечки клиент

Веројатноста за продажба на потенцијален клиент во просек се движи помеѓу 5% и  20%, додека шансите за дополнителна продажба на постоечки клиент се значително повисоки – од 60% до 70%. Потрошувачот е скоро секогаш поспремен и посигурен да купи од компанија на која веќе и дал доверба отколку на нов и непознат бренд.

Нудиме широк избор на upselling услуги

Со испорака на повисока вредност, вашиот бренд автоматски градите нови и подлабоки врски со крајниот потрошувач. Еден од најважните елементи во продажбата по вертикала е понудата да биде релевантна на претходните навики и искуства на потрошувачот. ClickAttack може да ви помогне и понуди широк избор на услуги во делот на upselling услугите и во согласност со вашите бизнис потреби и услуги.

Соработувајте со нас

ClickAttack е премиум мрежа за огласување, лидер во ЈИЕ регион со цел да и обезбеди на корисниците најдобро можно искуство на мобилните реклами.

Контактирајте нè

Наши задоволни клиенти

Контакт

ClickAttack
11 Октомври бр 25
1000 Скопје, Македонија
Telefon:+389 2 3209 188
Email: info.mk@clickattack.com

Дознај повеќе