Campaign Freak

Од најмалите локални start-up компании до сеприсутните интернационални корпорации, компаниите од сите големини им е потребен сигурен сервис за ефикасни директни маркетинг резултати преку email и СМС камапања во само неколку минути и кој ќе овозможи персонализирана, двонасочна комуникација со своите клиенти и потрошувачи.

Придобивките за бизниси сопствениците вклучуваат детална анализа и сеопфатна сегментација на кампањата и корисникот со фокус на поедноставена комуникација, маркетинг и продажба кон крајниот корисник. Нашата email и СМС маркетинг алатка ќе ви помогне да донесте информирани одлуки и зголемување стапката на стекнати и задржани клиенти.

Campaign Freak е дизајниран со цел да им помогне на бизнисите да ја зголемат продажбата преку заштеда на драгоцено време, додека истовремено се одржув директна комуникација со клиентите по пат на на СМС и e-mail порака или преко и Push нотификации.

Што ви нуди ClickAttack?

ic_long_range@2xЦентрална паметна алатка. Тешко и речиси невозможно е соберирање и мерење на реакциите на корисниците преку email, СМС и push доколку користите различни алатки. Campaign Freak ви нуди на едно место можност да составите и испратите персонализирана порака и да ги прегледате резултатите од различните кампањи.

ic_long_range@2xНема SPAM. Друга проблем која се јавува со користење на различни алатки е одредувањето на фреквенцијата на комуникација со потрошувачите. Нашата алатка ви нуди преглед на сите комуникации и реакции на потрошувачите во даден период со цел да ви помогне кое е најдоброто време за комуникација.

ic_long_range@2xПовеќе канали. Некои групи на корисници преферира еден наспорти друг канал за комуникација. Бидете креативни и обидите се со различни пораки и канали кон истата целна публика и дознајте што функционира најдобро за вашиот таргет.

ic_long_range@2x
Преглед на кампањи.
Проверете како ќе изгледа вашата кампања на различни каналаи и уреди; зачувајте ја кампањата за доработка или подесете праќање на порака врз оснава на однапред определена реакција на клиентот.

ic_long_range@2xПодатоци. Искористете различни податоци од крајните корисници преку Campaign Freak како тип на уред, прегледана содржина или интереси. Испратете автоматски однапред дефинирани кампањи на тагетирани корисници врз основа на претходни акции и параметри.

ic_long_range@2xМоќна аналитика. Следете го учинокот на кампањата преку Open rate, Click Rate (CTR), бројот на на nови пријави и одјави, итн.

ic_long_range@2xПаметни интеграции. Интегрирајте го вашето CRM решение или други надворешни системи со Campaign Freak системот, брзо и ефективно.

Соработувајте со нас

Моќно маркетинг решение за персонализирани email кампањи и директнa комуникација со клиенти преку различни канали на комуникација. Вашиот бизнис може да работи со полна брзина. Јавете ни се сега!

Контактирајте не за Campaign Freak

Наши задоволни клиенти

Контакт

ClickAttack
11 Октомври бр 25
1000 Скопје, Македонија
Telefon:+389 2 3209 188
Email: info.mk@clickattack.com

Дознај повеќе